Terms and Conditions

ANVÄNDARVILLKOR FÖR REDKEN WEBBPLATS


REDKEN önskar dig varmt välkommen till sin webbplats (nedan ”Webbplatsen”), som finns tillgänglig på följande webbadress: http://www.REDKEN.se.

Vi ber dig att läsa genom dessa användarvillkor som gäller för Webbplatsen noga samt L'Oréals Personuppgiftspolicy här och Cookies Policy här. Genom att använda Webbplatsen godkänner användaren av Webbplatsen (nedan ”Användaren”) dessa användarvillkor.

Denna Webbplats har skapats av L'Oréal Sverige AB (nedan ”REDKEN”) (org. nr. 556048-3314).

1. Upphovsrätt

Webbplatsen, inklusive allt material som publiceras på den, inklusive – men inte begränsat till - varumärken, programvara, logotyper, fotografier, bilder, illustrationer, texter och videoklipp (”Materialet”) skyddas av upphovsrätt och annan äganderätt.

REDKEN ger dig rätt att besöka Webbplatsen och använda Materialet endast för ditt personliga och privata bruk. För all annan användning av Materialet på Webbplatsen krävs upphovsmannens tillstånd. Det innebär att du inte får göra några som helst ändringar i Materialet och inte heller, varken till allmänheten eller i kommersiellt syfte, reproducera eller visa, framföra, sälja eller på annat sätt använda eller förmedla Materialet.

Alla förfrågningar om tillstånd ska skickas till följande adress: L'Oréal Sverige AB, Gustavslundsvägen 22, Box 152 22, 167 15 Bromma.

2. Användning av Webbplatsen

a. Allmänt

REDKEN gör allt som står i företagets makt för att uppdatera innehållet på Webbplatsen och förse användarna med korrekt information. REDKEN kan emellertid inte garantera att den information som återfinns på Webbplatsen är korrekt, exakt eller fullständig. REDKEN ansvarar inte för, och har inga förpliktelser i förhållande till informationen som publiceras på Webbplatsen. Alla felaktigheter och brister bör rapporteras till följande adress: [email protected]

REDKEN gör allt som står i företagets makt för att hålla Webbplatsen tillgänglig, utan att för den skull vara förpliktigad att se till detta. I samband med underhåll och uppdateringar och av andra tekniska orsaker kan åtkomsten till Webbplatsen avbrytas.

Du ansvarar själv för den tekniska utrustning och mjukvara som krävs för nyttjande av Webbplatsen, t.ex. åtkomst till Internet, webbläsare och e-post.

b. Länkar

Vissa länkar på Webbplatsen kan leda till webbplatser som tillhandahålls av tredje part över vilka L’Oréal Paris inte har någon kontroll. REDKEN ansvarar inte i något fall för innehållet, marknadsföringen, produkterna eller tjänsterna som återfinns på dessa webbplatser eller för hur Användaren använder dessa. Besök på sådana webbplatser sker uteslutande på Användarens egen risk.

c. Cookies

För information om cookies, se här.

d. Användning av råd

Den rådgivning eller de ”diagnostiska” verktyg som kan finnas tillgängliga på Webbplatsen är endast avsedda för allmänna informativa syften och ersätter inte medicinska råd, diagnoser eller behandling. Dessa råd ska enbart betraktas som vägledande och REDKEN ansvarar inte för deras användning.

e. Användarinnehåll

Genom att överföra, ladda upp eller på annat sätt tillgängliggöra innehåll såsom text, bilder, videor, mm ("Användarinnehåll") på Webbplatsen beviljar du oss automatiskt en icke-exklusiv, royaltyfri, icke tidbegränsad, oåterkallelig och överlåtbar rätt att använda, kopiera, ändra, distribuera och på annat sätt utnyttja sådant Användarinnehåll (helt eller delvis) oavsett format eller medium (inklusive men utan begränsning till denna Webbplats). Du ger oss uttryckligen rätt till att använda Användarinnehållet på våra hemsidor, men även på tredje parts webbplatser, inklusive på sociala medier.

Användaren ansvarar själv för att Användarinnehållet inte bryter mot lagen eller mot utomstående parters rättigheter inklusive tredje parts upphovsrätt. Vi förbehåller oss rätten att när som helst redigera eller ta bort Användarinnehåll som är uppenbart olagligt och/eller som kränker andras rättigheter.

3. Personuppgiftspolicy

Personuppgifter som lämnas till oss genom denna hemsida kommer endast att användas i enlighet med vår Personuppgiftspolicy (se här).

4. Ändring av användarvillkoren

REDKEN förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa användarvillkor för Webbplatsen för att exempelvis kunna följa nya lagar och bestämmelser eller för att förbättra användningen av Webbplatsen för Användaren. Alla ändringar rörande användningen av Webbplatsen kommer att införas i dessa användarvillkor. Genom att använda Webbplatsen efter att ändringarna har trätt i kraft samtycker Användaren till de ändrade användarvillkoren.

Bestämmelserna i dessa användarvillkor regleras av svensk lag. Stockholms tingsrätt är exklusivt behörig att i första hand pröva alla tvister i samband med dessa användarvillkor.

5. Hosting

Webbplatsen hostas av Athena IT-Group A/S, Munkerisvej 1 DK-5230 Odense M, CVR: 19560201.

PERSONUPPGIFTSPOLICY


REDKEN är måna om att skydda användarnas personuppgifter och vill etablera en relation med de användare som besöker Webbplatsen som bygger på tillit, och har därför upprättat följande personuppgiftspolicy.

•”Webbplats”: avser den webbplats på Internet som är tillgänglig via följande webbadress: http://www.REDKEN.se,

•”du” avser besökaren på Webbplatsen,

•”vi”, ”REDKEN.se” eller ”REDKEN” avser skaparen av Webbplatsen; dvs. L’Oréal Sverige AB.

•”Samarbetspartner” avser alla de företag som kontrollerar REDKEN.se, kontrolleras av REDKEN.se eller är under gemensam kontroll av REDKEN.se och andra företag, samt alla andra personer, fysiska eller juridiska, som har en affärsmässig koppling till REDKEN.se.

För att hålla oss uppdaterade med den tekniska utvecklingen och/eller lagändringar kan vi bli tvungna att ändra nuvarande policy och vi ber dig därför att regelbundet granska dess innehåll.

Vilka omfattas av denna personuppgiftspolicy?

REDKEN.se vill visa prov på öppenhet när det gäller skydd av den personliga integriteten och vill därför påminna dig om dina rättigheter på området. Vi vill poängtera att det för REDKEN.se är självklart att dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med gällande bestämmelser i personuppgiftslagen (1998:204).

Denna personuppgiftspolicy omfattar alla besökare på vår Webbplats som vill bekanta sig med och få information om våra produkter och de tjänster som vi tillhandahåller samt delta i de tävlingar som vi anordnar.

Vi ser det som vår självklart att inte kränka den personliga integriteten hos besökarna på vår Webbplats och samlar därför inte in personuppgifter om dig utan att dessförinnan meddela dig om detta.

Vad är syftet med den insamling av personuppgifter som REDKEN.se utför?

Vi kan komma att be dig om vissa uppgifter för att på bästa sätt kunna fullgöra våra avtalsenliga förpliktelser samt erbjuda dig bästa möjliga service när du navigerar på Webbplatsen.

Därför kan REDKEN.se komma att be dig om personlig information, särskilt om du:

•deltar i någon form av tävling eller kampanj som är sponsrad av oss och/eller av någon av våra samarbetspartners.

•fyller i ett formulär på vår hemsida.

•rapporterar om ett problem med vår webbplats eller någon av de tjänster som vi erbjuder dig. Du bör vara medveten om att om du skriver till oss kommer vi att spara en kopia av denna korrespondens.

•går med på att svara på undersökningar som vi (eller någon av våra samarbetspartner) utför bland Internetanvändarna och som används för att studeras internt.

Varje gång vi samlar in personuppgifter kommer vi, i den mån detta är möjligt, att inkludera en länk till den aktuella policyn.Rent allmänt syftar insamlingen av personlig information till att vi skall kunna lära känna dig bättre och därmed anpassa våra erbjudanden efter dina behov.

Användaren samtycker även till att REDKEN får vidareförmedla personuppgifter tillhörande Användaren till REDKEN samarbetspartners.

COOKIE POLICY INFORMATION OM COOKIES


www.loreal.se

1) Vad är cookies

En cookie är en liten fil som webbplatser lagrar i din webbläsare, så att de kan komma ihåg vem du är. Vi använder cookies för att hjälpa dig att navigera på vår webbplats på ett effektivt sätt och för att utföra vissa funktioner, bl.a. analysera trafik på webbplatsen.

Cookies kan även identifiera dig nästa gång du loggar in och erbjuda material som har skräddarsytts enligt dina preferenser och intressen. Cookies påverkar inte webbplatsers säkerhet. Vissa cookies kan samla in personlig information om dig, inklusive information som du har lämnat ut som ditt användarnamn, eller då cookies spårar din användning för att leverera mer relevant marknadsföringsinnehåll. För mer information om hur vi använder din personliga information, se vår Sekretesspolicy.

Det finns två typer av cookies på våra webbplatser. ”Sessionscookies” är tillfälliga cookies som endast finns i din webbläsare när du besöker vår webbplats, medan ”beständiga cookies” lagras i din webbläsare en längre tid.


Cookie Settings


2) Hur ställer jag in hur min webbläsare använder cookies?

Som standard är de flesta webbläsare inställda att tillåta cookies, men du kan enkelt ändra detta i inställningarna för webbläsaren. Om du väljer att inaktivera cookies i din webbläsare kan du kanske inte längre dra nytta av alla funktioner som finns på våra webbplatser.

För ytterligare information om hur du ändrar inställningarna för cookies, gå till följande sidor:

• http://www.aboutcookies.org/ (på engelska),

• För Internet Explorer™: http://windows.microsoft.com/en-us/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9,

• För Google Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en,

• För Safari™: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=en_US,

• För Firefox™: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences,

• För Opera™: http://help.opera.com/Windows/10.20/en/cookies.html.

3) Godkänner vi cookies från tredje part?

Cookies från tredje parts webbplatser kan sparas på din enhet för att förbättra och/eller göra innehållet (inklusive reklam) mer personligt när du navigerar på webbplatsen. Beroende på om de stöds kan flera olika tredjepartscookies sparas, inklusive:

Innehåll på sociala nätverk: vi kan publicera supportrelaterat innehåll från sociala nätverk. Detta betyder att om du besöker material från vår support kan en cookie från det sociala nätverket sparas på din enhet.

Vi rekommenderar att du läser de sociala nätverkens policyer om cookies för ytterligare information.

Flash: Flash-cookies är filer som sparas av programmet Flash. Det är ett verktyg som används som en förlängning av webbläsaren för att den ska kunna spela upp dynamiska objekt som animerad grafik eller videofiler. Därför kan Flash-cookies komma att installeras på din enhet när du använder den här applikationen. Du kan läsa policyn om cookies på sidan www.adobe.com.

4) Lägger vi ut cookies på tredjepartssupport?

Vi kan komma att lägga ut våra cookies på webbplatser som tillhör partner som sänder reklam för våra varumärken och/eller produkter. Sådana cookies används i huvudsak för att visa dig lämpligt innehåll som svarar mot dina intressen och för att utvärdera resultat av vårt innehåll (inklusive reklam).

5) Vilka cookies används på den här webbplatsen?

Den 12/09/2014 används följande cookies på den här webbplatsen:

Cookie and Status: Cookie Acceptance (necessary)

Name: CookiesRefused

Purpose: Registrerar om du har godkänt att cookies används på webbplatsen. Den innehåller ingen användarinformation. Denna cookie kommer att finnas kvar på din dator efter att du har stängt webbläsaren.

Cookie and Status: Cookie Banner (necessary)

Name: CookiesAccepted

Purpose: Registrerar om du har sett bannern om cookies på webbplatsen. Den innehåller ingen användarinformation. Denna cookie kommer att finnas kvar på din dator efter att du har stängt webbläsaren.

Cookie and Status: Session ID (necessary)

Name: ASP.NET_SessionId

Purpose: Krävs för att navigera från en sida till en annan och för att behålla in- och utloggningsinformationen under ditt besök. Den samlar in information i anonym form med hjälp av en unik identifierare. Upphör när du stänger din webbläsare.

Cookie and Status: Google Analytics (optional)

Name: utma, utmb, utmc, utmz

Purpose: Dessa cookies används för att samla in information om hur besökare använder vår webbplats.

De placeras på webbplatsen av det amerikanska företaget Google, Inc. Den samlar in information i anonym form om till exempel antalet besökare till webbplatsen, varifrån besökarna har kommit till webbplatsen och vilka sidor de besökt på webbplatsen. Denna information används sedan av Google för att sammanställa rapporter åt oss och hjälpa oss att förbättra webbplatsen. För ytterligare information besök http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Acceptera elelr avböj valfria cookies från webbplatsen

Jag accepterar valfria cookies på denna webbplats

Jag avböjer valfria cookies på denna webbplats

Genom att klicka "Jag avböjer", kan du avvisa installationen av berörda cookies på enheten. Du kan dock inte blockera funktionella cookies som identifierats som obligatoriska, eftersom de är nödvändiga för att du ska kunna navigera på vår webbplats.

Som en påminnelse kan nämnas att när du blockerar cookies i din webbläsare kommer du att blockera alla cookies – även de som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt.